Jag avger inte nyårslöften men jag tycker att nyår är ett bra tillfälle för att utvärdera det gångna året och tänka till inför det nya. Lite som ett utvecklingssamtal med sig själv. En del av ambitionerna inför 2015 lever kvar. I det stora hela gick det rätt bra och flera saker nämns i min årskrönika anno 2015 men vissa saker är ju "ständigt pågående utvecklingsprojekt". 
 
Under 2016 vill jag...
...Rensa ännu mer hemma för att vara förberedd ifall livet plötsligt presenterar en plan för förverkligande av drömmen om att flytta till ett fjäll- och bo på mindre yta och leva ett enklare liv. Även om jag inte tror att det kommer att händer just DETTA år. Det vore dessutom mera lägligt om något/några år. Men drömma och förbereda kan man ju.
...Lyssna bättre på min familj (och inte säga mmmm när jag inte lyssnat. Detta händer dock primärt när jag är fullt upptagen och "i flow" och har svårt att släppa det jag gör).
...Sova i tält fler nätter än i år.
...Våga mer på frilufts-fronten.
...Fortsätta skriva och hålla mina första böcker i min hand.
...Dra ner på "slö-surfande" på sociala medier. Rensa bland vem och vad jag följer (redan påbörjat)...
...Träna på accceptans och att låta vissa saker passera utan upprörda känslor ovh förhöjt blodtryck...