27 januari 2014

Klimatkontot

Miljötankar

Hittar en intressant sida då jag slösurfar bland bloggar och annat.
 
 
 
Roar mig, nej rättare sagt plågar mig med att skriva in lite siffror men upptäcker att jag har lite dålig koll på en massa saker i mitt liv. Utrymme finns iallafall för förändringar till det bättre kan jag konstara... Planerar återkomma till sidan småningom...  
 
Info från och om  sidan:
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet (www.ivl.se) inom ett gemensamt projekt tillsammans med Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Svenska Kyrkan, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Naturskyddsföreningen. Det är en utveckling av de tidigare klimatkalkylatorerna Klimatlöftet och IVL:s klimatkalkylator.

Genom att ge information och möjligheten att beräkna utsläpp av växthusgaser fungerar Klimatkontot som ett verktyg i arbetet med att minska klimatpåverkan från individens konsumtion. Som användare har du möjlighet att snabbt få en indikation om hur du ligger jämfört med medelsvensken och en hållbar nivå. Du kan också hitta mer grundlig information såsom tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser. (...)